Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

 • -

Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego

Historia inwestycji sięga 2013 roku kiedy to 16 grudnia Miasto złożyło wniosek do propozycji na listę Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. 18 marca następnego roku projekt został wpisany na listę rezerwową IWIPK RPO WM 2007-2013. 24 marca 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla RPO WM 2007-2013, w której projekt pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” został umieszczony na liście podstawowej.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 15 września 2015 r. Całkowita wartość projektu: 23,7 mln. zł. Kwota dofinansowania: 20,1 mln. zł. Poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych.

Inwestycja zrealizowana została w terminie: 25.05 - 10.11.2015 r. zaś cały projekt obejmuje ramy czasowe od 27.11.2009 r. (prace nad dokumentacją projektu drogowego) do 30.11.2015 r. (zakończenie działań inwestycyjnych i finansowych).

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego poprzez przejęcie części ruchu z odcinka DW 631 (ul. Warszawska), który przebiega przez ścisłe centrum miasta.

Wykonawcą inwestycji, była firma Bilfinger Infrastructure S.A. obecnie PORR Polska Infrastrukture S.A.

Inwestycja zakładała poprawę stanu technicznego i użytkowego istniejącej drogi poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni oraz poszerzeń drogi. Wykonany został również całkowicie nowy korpus drogowy – przedłużenie ul. Modlińskiej do ronda przy targowisku miejskim. Projekt przewidywał również budowę nowych i odnowę istniejących odcinków chodników dla pieszych wzdłuż jezdni, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje oraz poprawę geometrii wlotów dróg poprzecznych.

LICZBY:

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostało:
- 0,60 km dróg wojewódzkich,
- 1,8 km ścieżek rowerowych,
- 0,76 km chodników,
- 12 przejść dla pieszych,
- 3 skrzyżowania.

W wyniku realizacji projektu przebudowanych zostało:
- 0,93 km dróg wojewódzkich,
- 0,13 km dróg powiatowych,
- 0,36 km dróg gminnych.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych zostało:
- 2,1 km chodników,
- 15 przejść dla pieszych,
- 8 skrzyżowań.

 • -

Tytuł projektu: „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego”


Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 23 706 128,94 zł
Wartość dofinansowania: 20 082 554,28 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 • Na czerwono zaznaczono przebudowany odcinek ul...
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zajęcia z użyciem alkogogli.
 • Młodzież pogłębia swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.
 • Dzięki symulatorowi jazdy młodzież mogła uczyć się zasad...
 • Zajęcia z symulatorem zderzeń.
 • Burmistrz Jacek Kowalski przedstawia prezentację dotyczącą...
 • Przedstawiciele instytucji, bez których inwestycja nie...
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przebudowa ul. Modlińskiej.
 • Przebudowa ul. Warszawskiej i budowa ul. Modlińskiej.
 • Rondo u zbiegu ul. Modlińskiej z ul. Paderewskiego.
 • Budowa ul. Modlińskiej.
 • Przebudowa ul. Modlińskiej.
 • Budowa ul. Modlińskiej.
 • Rondo u zbiegu ul. gen. Thommee z ul. Warszawską.
 • Przebudowa ul. Warszawskiej.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Ul. Modlińska przed przebudową.
 • Ul. Modlińska po przebudowie.
 • Ul. Paderewskiego przed połączeniem z ul. Modlińską.
 • Nowe skrzyżowanie ul. Paderewskiego z ul. Modlińską.
 • Przebudowa ul. Warszawskiej.
 • Ul. Warszawska po przebudowie.
 • Przebudowa ul. Warszawskiej i budowa ul. Modlińskie.
 • Nowe skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Modlińską.
 • Przebudowa ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. gen...
 • Nowe skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. gen. Thommee.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Druga część otwarcia miała miejsce na skrzyżowaniu ulic...
 • Druga część otwarcia miał miejsce na skrzyżowaniu ulic...
 • Symboliczne otwarcie ostatniego odcinka inwestycji.
 • Symboliczne otwarcie ostatniego odcinka inwestycji.
 • Pierwsi kierowcy przemierzający drogę otrzymali pamiątkowe...

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter