Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Nowodworskie okno na świat

Z danych OPS wynika, iż średniorocznie ze świadczeń pomocy społecznej korzysta ok. 950 rodzin (śr. 3 osoby w rodzinie), co stanowi 2250 osób łącznie. Projekt zapewnia 75 nowodworskim rodzinom dostęp do komputera i Internetu w gospodarstwie domowym, czyli obejmuje wsparciem ok. 225 osób. Stanowi 10% wszystkich osób korzystających ze świadczeń OPS. Dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z nieodpłatnego Internetu w domu, grupa ta będzie miała większe możliwości edukacji i rozwoju osobistego. Jednocześnie projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i kreowania idei społeczeństwa informacyjnego.

Projekt „Okno na świat – nowodworskie pokolenie eInclusion” jest ściśle powiązany ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu polegającym na budowie sieci szkieletowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oparciu o radiową transmisje danych. Projekt ten jest również komplementarny z działaniami planowanymi w ramach projektu „Aktywność lekarstwem na wykluczenie” Przewiduje on m.in. pakiet informatycznych działań szkoleniowych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt kreuje aktywne postawy społeczeństwa informacyjnego bez względu na wiek.

Wszystkie informacje o projekcie znajdziesz na stronie: http://www.oknonaswiat-ndm.pl/

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter