Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej

Przedmiotem realizowanego projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, pozwalająca zwiększyć efektywność energetyczną tych obiektów wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Niezadowalający stan powietrza atmosferycznego w Nowym Dworze Mazowieckim wynika ze szkodliwej emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych szkodliwych substancji, a także niskiej efektywności systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej w mieście.

Wszystkie działania związane z termomodernizacją budynków mają na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego w regionie a także, w przypadku szkół, warunków kształcenia. Podjęte prace w głównej mierze pozwolą na większą oszczędność energetyczną.

Realizowana na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki inwestycja dotyczy kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, którymi są:
Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ul. Mazowieckiej 12,
Publiczne Przedszkole Nr 3 przy ul. Boh. Modlina 26,
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Modlinie Twierdzy ul. 29 Listopada 109,
Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Chemików 1 A,
Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy ul. Młodzieżowej 3,
Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Długiej 10,
Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej 3,
Hala widowiskowo – sportowa Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66,
Urząd Miejski ul. Zakroczymska 30.

Inwestycja ma charakter modernizacyjny, gdyż w jej wyniku poprawie ulegnie ogólny stan techniczny budynków, a w szczególności ich efektywność energetyczna w wyniku docieplenia ścian, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji c.o. obejmującej płukanie rur i grzejników.

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma również charakter innowacyjny na poziomie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz subregionu. Obok termomodernizacji w ramach realizacji projektu wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii, które stanowią rozwiązania techniczne i technologiczne innowacyjne w skali regionu, niestosowane dotychczas przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Jednym z kluczowych elementów inwestycji, mających bardzo duży wpływ na ochronę powietrza atmosferycznego, poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i tlenków jest modernizacja systemu ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła w hali widowiskowo – sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także zmiana paliwa w Zespole Szkół nr 3 z oleju opałowego na bardziej ekologiczne – jakim jest pellet. Pellety są najczystszym ze wszystkich znanych i stosowanych obecnie paliw. Dzięki optymalnemu procesowi spalania w przystosowanych do tego celu urządzeniach grzewczych, emisje gazów szkodliwych są minimalne, a emisje CO2 uznaje się za równą zero, gdyż służy do odnowienia zasobów biomasy w biosferze.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w formule partnerskiej. Liderem Projektu jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki odpowiedzialne za realizację przedmiotowego projektu na poziomie wnioskodawcy, beneficjenta oraz inwestora projektu.

Dzięki realizacji inwestycji do końca 2014 roku wzbogacona zostanie infrastruktura techniczna z zakresu ochrony środowiska w regionie. Podjęte w ramach projektu działania są istotne z punktu widzenia poprawy warunków życia w regionie, jak i właściwego rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

 

  • -

dla rozwoju Mazowsza

 

Tytuł projektu: "Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim"
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 9 200 434,91 zł
Wartość dofinansowania: 4 844 766,65 zł

Partnerzy projektu:

Polska Asocjacja Geotermalna (PGA) mająca siedzibę przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
Powiat Nowodworski;
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter