Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Budowa drogi gminnej Jana Pawła II

Projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi" zakładał budowę drogi Jana Pawła II wraz z ulicami dojazdowymi oraz przebudowę skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z drogą krajową nr 62. Zaplanowano również budowę chodników jednostronnych o szerokości 2 m. Projektem objęto ulice:. Jana Pawła II, Przeskok, Brzozowa, Żwirowa, Maksymiliana Kolbe i Kościelna znajdujące się w dzielnicy Modlin Stary w Nowym Dworze Mazowiecki. Ich łączna długość wynosi 1375,54 m. Ulicą zbiorczą całego projektu jest ulica Jana Pawła II z którą łączą się wszystkie pozostałe. Początek ulicy Jana Pawła zaczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 62; koniec stanowi skrzyżowanie z ul. Czarnieckiego, będącą drogą powiatową. Pozostałe ulice są ulicami dojazdowymi do ul. Jana Pawła II. Realizacja projektu umożliwiła uporządkowanie systemu drogowego w dzielnicy Modlin Stary. Dzięki przebudowie skrzyżowania zostały zlikwidowane tak zwane "dzikie wjazdy", co zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo zarówno na objętych projektem ulicach jak i drodze krajowej 62 oraz drodze powiatowej. Gwarancję poprawy bezpieczeństwa ostatecznie stanowi oświetlenie drogi i budowa chodników. Podstawą usytuowania i określenia dróg w projekcie był Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z nim szerokość pasa drogowego ulicy Jana Pawła wynosi 15 m a dla pozostałych ulic 10 m, z tym że dla ulic: Przeskok, Brzozowej, M. Kolbe oraz Kościelnej granice pasa drogowego w terenie wyznaczają aktualne linie ogrodzeń - mniej więcej odpowiadające liniom rozgraniczającym pas drogowy wyznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zagospodarowanie pasa drogowego przyjęto w następujący sposób:

 • ul. Jana Pawła - szerokość jezdni 6 m; po obu stronach jezdni pasy terenu o szerokości 1go metra wypełnione warstwą wodochłonną z grubego tłuczenia dla szybkiego wchłonięcia wód powierzchniowych. W odległości 1.25 m (warstwa chłonna 1 m + obrzeże i krawężnik) od krawędzi jezdni usytuowany jest chodnik jednostronny, szerokość 2 m po parzystej (prawej) stronie ulicy.
 • Ulice dojazdowe - szerokość jezdni 5 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m, bezpośrednio przyległy do krawędzi jezdni. Wzdłuż drugiej krawędzi jezdni zaprojektowane są pasy terenu z warstwami wodochłonnymi o szerokości 1-go metra. Chodniki jednostronne na ul. Przeskok, Żwirowej i M. Kolbe po prawej stronie drogi, na ulicy Brzozowej i Kościelnej po lewej stronie. Wybór strony ulicy z zabudowanym chodnikiem oparto o istniejącą już zabudowę - im większy stopień zabudowy tam lokalizowano chodnik.
 • Wjazdy bramowe o szerokości standardowej 4 m ze skosami 1:1 przy wlocie na jezdnię.
 • Parkingi - adaptacja istniejącego parkingu przy ul. Jana Pawła o długości 40 i szerokości 5 m do parkowania prostopadłego do krawędzi jezdni.
 • Układ komunikacyjny przedstawiony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przyjmuje, że tylko ul. Jana Pawła jest włączona do drogi krajowej nr 62, natomiast zjazdy i połączenia pozostałych ulic: Przeskok, Brzozowej, Żwirowej i M. Kolbe z drogą krajową nr 62 zostały zlikwidowane w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników ulic.
 • Przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 62 - skrzyżowanie zawiera poszerzenie jezdni drogi krajowej na wydzielony pas ruchu dla pojazdów skręcających w lewo z drogi krajowej na ul Jana Pawła II.
 
 • -

 

dla rozwoju Mazowsza
 
Tytuł projektu: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajową nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organizacji ruchu w obrębie tej drogi"
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 3 675 231,37 zł
Wartość dofinansowania: 2 976 033,55 zł
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter