Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Edukacja kluczem do sukcesu

  • -


PROJEKT „EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU”

realizowany jest z środków EFS
w ramach IX Priorytetu
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,

Partnerami:


1. Miasto Nowy Dwór Maz./Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz.
2. Powiat Przasnyski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych uczniów co zwiększy ich szanse zawodowe, pozwoli kształtować indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą również zwiększyć atrakcyjność szkolnictwa zawodowego w takim stopniu, aby spełniało oczekiwania edukacyjne uczniów oraz pracodawców. 

Projekt będzie realizowany w okresie I 2011 – VI 2013, obejmie 50 uczniów Zespołu Szkół nr 2. Uczniowie będą mogli uzupełnić i poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych z:
• matematyki, 
• języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
• aktywnego poszukiwania pracy,
• zakładania działalności gospodarczej.

 

Projekt „Edukacja kluczem do sukcesu” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter