Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej

7 kwietnia 2019 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości katyńskie, podczas których posadzono dwa Katyńskie Dęby Pamięci. Gościem honorowym uroczystości była minister Anna Maria Anders.
Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Mazowiecki Pułk Saperów i Zespół Szkół nr 2.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.
Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z kompanią honorową, przemaszerowali na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.
Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Robertowi Kamińskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bożena Żelazowska, Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jerzy Plackowski  – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, płk Adam Górecki – Szef Centrum Koordynacyjnego Sztabu Generalnego WP – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Adam Przygoda – zastępca szefa Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna. Wśród gości obecny był także 95-letni kombatant Roman Kaczorowski – członek Związku Oficerów Rezerwy RP i Honorowy Obywatel nowego Dworu Mazowieckiego.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Jerzy Plackowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Zabierając głos minister Anna Maria Anders, podkreśliła znaczenie kultywowania pamięci o zbrodni katyńskiej w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Głos zabrała także Bożena Żelazowska i Radosław Rybicki, który odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Prowadzący ceremonię Marcin Łada odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości przez Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Następnie przystąpiono do posadzenia dwóch „Dębów Pamięci”. Jednego, poświęconego oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanego w Charkowie - por. Mieczysławowi Zagórskiemu oraz drugiego upamiętniającego absolwentów Korpusu Kadetów nr 2, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Bykowni. W 2019 r. przypada setna rocznica utworzenia Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, którego imię nosi Hufiec ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zabierając głos Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Wymieniła także nazwiska 10 oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którym w latach 2009-2018 posadzono „Dęby Pamięci”. Dodała, że „Dąb Pamięci” ku czci por. sap. Mieczysława Zagórskiego będzie 11 „Dębem” posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim. Życiorys por. sap. Mieczysława Zagórskiego odczytał uczeń szkoły.
Informacje o oficerach – absolwentach Korpusu Kadetów nr 2, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Bykowni przedstawił harcmistrz Marcin Janiszewski.
Następnie przystąpiono do posadzenia „Dębów Pamięci”. Aktu tego dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście z minister Anną Marią Anders.
Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono pod dębem białe róże, a następnie trębacz odegrał sygnał „Śpij Kolego”.
Uroczystości zakończyło podziękowanie prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk. rez. Alfreda Kabaty.
Do tej pory w całym kraju posadzono 24 „Dęby Pamięci” poświęcone oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 11 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919-1939 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu, ofiary zbrodni Katyńskiej.

 • autor: Andrzej Krajewski; foto: Karolina Gwarek, Sylwester Jankowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • Uroczystości w 79. rocznicę zbrodni katyńskiej.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter