Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Konkurs NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  Konkurs NGO: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

  2018.05.10

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił V otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku, na zadanie: Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

 • Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

  2018.05.04

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dla fundacji i stowarzyszeń dotyczącym form i sposobów pozyskiwania funduszy na działania organizacji pozarządowych. Omówimy zasady prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej. Przedstawimy wytyczne dotyczące pozyskania i utrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

 • Mały grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki

  Mały grant dla Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki

  2018.05.02

  W dniu 27 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pięcionutki – czyli organizacja dodatkowych zajęć wspierających i rozwijających zainteresowania, pasje i uzdolnienia muzyczne przeciwdziałając przemocy rówieśniczej i patologiom społecznym”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki z siedzibą ul. Chemików 1a, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wyjazd turystyczno-rekreacyjny „W odwiedzinach u Neptuna”

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wyjazd turystyczno-rekreacyjny „W odwiedzinach u Neptuna”

  2018.04.30

  W dniu 25 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wyjazd turystyczno – rekreacyjny ,,W odwiedzinach u Neptuna”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo ul. Bohaterów Modlina 77 A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

 • Konkurs NGO: Programy profilaktyczne dla osób starszych

  Konkurs NGO: Programy profilaktyczne dla osób starszych

  2018.04.25

  25 kwietnia 2018 roku Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku, na zadanie pn. „Stworzenie i realizacja programu profilaktycznego dla osób starszych (60+), zapewniającego dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w tym m.in. zajęć sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów i trenerów, organizowanie spotkań okolicznościowych”

 • -

  Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę matematyki

  2018.04.18

  Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.

 • -

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Inwalidy 2018”

  2018.04.11

  W dniu 06 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Inwalidy 2018”, złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

 • -

  Wyniki konkursów NGO: Aktywizacja seniorów oraz prowadzenie muzeum

  2018.03.22

  ZARZĄDZENIEM NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2018 r. oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Siła w rodzinie bez uzależnień”

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Siła w rodzinie bez uzależnień”

  2018.03.22

  W dniu 16 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Siła w rodzinie bez uzależnień”,  złożona przez Fundację Wymarzona Odporność ul. Sosnowa 1/4 05-400 Otwock.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • -

  Wyniki konkursu NGO: Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej z programem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

  2018.03.12

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim  w 2018

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter