Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Mały grant dla LOT Trzech Rzek

W dniu 28 sierpnia 2019 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Spływ kajakowy 3 rzeki – Edycja Lato 2019”, złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek z siedzibą ul. Ledóchowskiego 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (siedziba w trakcie zmiany w KRS na adres: ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki).
Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.
Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do 5 września 2019 roku.
Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Spływ kajakowy 3 rzeki – Edycja Lato 2019”, złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek z siedzibą ul. Ledóchowskiego 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki (siedziba w trakcie zmiany w KRS na adres: ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki) (pdf).

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter