Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Pomoc społeczna

Pomoc społeczną na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki świadczy i koordynuje jej działania, przy współpracy organizacji pozarządowych Ośrodek Pomocy Społecznej.  Misją  jego jest  usamodzielnienie osób i rodzin znajdujących się w trudnej  sytuacji życiowej, której nie są w stanie sami  podołać.

Celem  OPS  jest:

  • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, tzn. umożliwienie im bytowania w godnych warunkach,
  • integracja ze środowiskiem,
  • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Cele te realizowane są  przez udzielanie pomocy materialnej  w różnej formie oraz świadczenie pracy socjalnej. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać osoby, które posiadają bardzo niskie dochody i jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jak: bezrobocie, choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, wielodzietność.
Jako instytucja realizująca politykę społeczną państwa wykonuje zadania zlecone  i własne. W związku z tym finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Z pomocy OPS korzysta 10 % mieszkańców naszego miasta, tj. 1000 rodzin, w których żyje 2 800 osób w tym 850 dzieci.

Potrzebujący korzystają z różnych form pomocy:

  • zasiłki (stałe, macierzyńskie, rodzinne, celowe)
  • bezpłatne posiłki w stołówce własnej dla dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach,
  • pomoc materialna (odzież, obuwie, opał na zimę), 
  • pomoc usługowa świadczona osobom chorym, niedołężnym i samotnym, 
  • usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim mieści się przy ul. Partyzantów 7 (tel. 22 775 27 30).

 

Spis mitingów AA

1. Poniedziałek godz. 18:00 Miłość, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 7 (Ośrodek Zdrowia) pokój 59.

2. Wtorek godz. 18:00 Modlin, Modlin Stary, Czarnieckiego 11 (przy kościele).

3. Środa godz. 18:00 Benignus, Zakroczym, ul. Koźmińskiego 36 (Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości) e-mail: grupabenignus@wp.pl

4. Czwartek godz. 18:00, Przebudzenie, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) (MITYNG TRWA 1,5 GODZINY BEZ PRZERWY, W KAŻDE ŚWIĘTO MITYNGI NIE ODBYWAJĄ SIĘ).

5. Piątek godz. 18:00 Barka, Pomiechówek (Brody-Parcele), ul. Słoneczna 51 (Ośrodek Zdrowia).

6. Sobota godz. 16:00 Źródełko, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Warszawska 1 (parafia św. Michała, wejście do sali katechetycznej od ulicy Słowackiego).

7. Niedziela godz. 18:30 Twierdza Modlin, Modlin Twierdza, ul. Szpitalna 69 (przy kościele).

 

Infolinia AA

801 033 242

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-22:00


www.aa.org.pl

Ponadto w naszej okolicy odbywają się również mityngi Anonimowych Narkomanów:

Grupa NArew Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (parterowy budynek obok OPS) w każdy piątek o 18:30

adres e-mail grupanarew.ndm@gmail.com

www.anonimowinarkomani.org

 


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy!
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, zostają zawieszone od dnia  16 marca 2020 roku na czas nieokreślony  dyżury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja realizuję procedurę sądownego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione oraz udziela wsparcia i informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzi. 
Członkowie komisji przyjmują zainteresowane osoby w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul Zakroczymska 30, pok. nr 25, tel. 022 51 22 164.

Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w lutym 2020 roku odbędą się w następujących terminach:

Grażyna Kiljan – Przewodnicząca
• 05.02.2020 r. –  w godz. 10:00 – 12:00
• 12.02.2020 r. –  w godz. 10:00 – 12:00
• 19.02.2020 r. –  w godz. 10:00 – 11:00
• 26.02.2020 r. –  w godz. 10:00 – 11:00

Członkowie:

Elżbieta Kobuszewska
03.02.2020 r. – w godz. 10:00 – 12:00
05.02.2020 r. – w godz. 10:00 – 11:00
26.02.2020 r. – w godz. 10:00 – 12:00
28.02.2020 r. – w godz. 10:00 – 11:00

Małgorzata  Konieczna
12 .02.2020 r. –  w godz. 14:00 – 16:00
13 .02.2020 r. –  w godz. 15:30 – 16:30
14 .02.2020 r. –  w godz. 09:15 – 10:15
24 .02.2020 r. –  w godz. 14:00 – 16:00

Krystyna Nasiadka
06.02.2020 r. – w godz. 15:00 – 16:00
10.02.2020 r. – w godz. 15:00 – 17:00
17.02.2020 r. – w godz. 15:00 – 16:00
24.02.2020 r. – w godz. 12:00 – 14:00

Agnieszka Pogorzelska
03.02.2020 r. –  w godz. 15:10 – 17:10
04.02.2020 r. –  w godz. 15:10 – 16:10
12.02.2020 r. –  w godz. 15:10 – 16:10
24.02.2020 r. –  w godz. 15:10 – 17:10

Jadwiga Świderska
05.02.2020 r. – w godz. 11:00 – 13:00
12.02.2020 r. – w godz. 11:00 – 12:00
21.02.2020 r. – w godz. 11:00 – 13:00
26.02.2020 r. – w godz. 11:00 – 12:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga
03.02.2020 r.  – w godz. 15:15 – 17:15
05.02.2020 r.  – w godz. 15:15 – 17:15
07.02.2020 r.  – w godz. 15:15 – 16:15
10.02.2020 r.  – w godz. 15:15 – 16:15

Posiedzenia  MKRPA  odbędą się dnia 11 i 25.02.2020 r. –  o godz. 16,00.
Tego dnia  w godzinach 16,00 – 17,00 są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrzebujących kontaktu klientów.

Dyżury członków MKRPA odbywają się w pok. 25 – parter Urząd Miejski, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. (czynny w czasie dyżuru) -  5 122 164  lub  (22),  512 – 20 - 00  wew. 164.

 

 

 

Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów
dla mieszkańców  Nowego Dworu Maz.
w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej

1. Terapeuta uzależnień - bezpłatne porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255.
2. Bezpłatne porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego - informacja i zapisy pod nr telefonu 22 5122-163.
3. Bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – zapisy pod nr telefonu 22 5122-140.
4. Psycholog rodzinny bezpłatne porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, informacja i zapisy pod nr. tel. 795 621 255.
5. Bezpłatne warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych - informacja i zapisy pod nr telefonu 600 226 968.

 

M A Z O W I E C K A   E K O N O M I A   S P O Ł E C Z N A

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter