Nowy Dwór Mazowiecki

Kalendarz

Poniedziałek, 20.11.2017 r.  
Anatola, Rafała

:

Menu

Nawigacja

Nawigacja: Strefa Mieszkańca    Pomoc społeczna   

Treść strony

Pomoc społeczna

Pomoc społeczną na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki świadczy i koordynuje jej działania, przy współpracy organizacji pozarządowych Ośrodek Pomocy Społecznej.  Misją  jego jest  usamodzielnienie osób i rodzin znajdujących się w trudnej  sytuacji życiowej, której nie są w stanie sami  podołać.

Celem  OPS  jest:

 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, tzn. umożliwienie im bytowania w godnych warunkach,
 • integracja ze środowiskiem,
 • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Cele te realizowane są  przez udzielanie pomocy materialnej  w różnej formie oraz świadczenie pracy socjalnej. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać osoby, które posiadają bardzo niskie dochody i jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jak: bezrobocie, choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, wielodzietność.
Jako instytucja realizująca politykę społeczną państwa wykonuje zadania zlecone  i własne. W związku z tym finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Z pomocy OPS korzysta 10 % mieszkańców naszego miasta, tj. 1000 rodzin, w których żyje 2 800 osób w tym 850 dzieci.

Potrzebujący korzystają z różnych form pomocy:

 • zasiłki (stałe, macierzyńskie, rodzinne, celowe)
 • bezpłatne posiłki w stołówce własnej dla dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach,
 • pomoc materialna (odzież, obuwie, opał na zimę), 
 • pomoc usługowa świadczona osobom chorym, niedołężnym i samotnym, 
 • usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim mieści się przy ul. Partyzantów 7 (tel. 22 775 27 30).

 

Spis mitingów AA

1. Poniedziałek godz. 18:00 Miłość, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 7 (Ośrodek Zdrowia) pokój 59.

2. Wtorek godz. 18:00 Modlin, Modlin Stary, Czarnieckiego 11 (przy kościele).

3. Środa godz. 18:00 Benignus, Zakroczym, ul. Koźmińskiego 36 (Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości) e-mail: grupabenignus@wp.pl

4. Czwartek godz. 18:00, Przebudzenie, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) (MITYNG TRWA 1,5 GODZINY BEZ PRZERWY, W KAŻDE ŚWIĘTO MITYNGI NIE ODBYWAJĄ SIĘ).

5. Piątek godz. 18:00 Barka, Pomiechówek (Brody-Parcele), ul. Słoneczna 51 (Ośrodek Zdrowia).

6. Sobota godz. 16:00 Źródełko, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Warszawska 1 (parafia św. Michała, wejście do sali katechetycznej od ulicy Słowackiego).

7. Niedziela godz. 18:30 Twierdza Modlin, Modlin Twierdza, ul. Szpitalna 69 (przy kościele).

 

Infolinia AA

801 033 242

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-22:00


www.aa.org.pl

Ponadto w naszej okolicy odbywają się również mityngi Anonimowych Narkomanów:

Grupa NArew Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (parterowy budynek obok OPS)

w każdy piątek o 18:30

adres e-mail grupanarew.ndm@gmail.com

www.anonimowinarkomani.org

 


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja realizuję procedurę sądownego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione oraz udziela wsparcia i informacji osobom uzależnionym i członkom ich rodzi. 
Członkowie komisji przyjmują zainteresowane osoby w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul Zakroczymska 30, pok. nr 25, tel. 022 51 22 164.

Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w listopadzie 2017 roku odbędą się w następujących dniach:

Grażyna Kiljan

 • 08.11.2017r.  –  w godz. 10:00 – 12:00
 • 17.11.2017 r. –  w godz. 10:00 – 11:00
 • 29.11.2017 r. –  w godz. 10:00 – 12:00

Elżbieta Kobuszewska

 • 06.11.2017r. w godz. 16:10 – 18:10
 • 22.11.2017r. w godz. 16:10 – 17:10
 • 30.11.2017r. w godz. 16:10 – 18:10

Małgorzata Konieczna

 • 02.11.2017r. w godz. 14:00 – 16:00
 • 03.11.2017r. w godz. 09:00 – 10:00
 • 27.11.2017r. w godz. 14:00 – 16:00

Krystyna Nasiadka

 • 09.11.2017r. w godz. 15:00 – 17:00
 • 13.11.2017r. w godz. 15:00 – 17:00
 • 23.11.2017r. w godz. 15:00 – 16:00

Agnieszka Pogorzelska

 • 06.11.2017r. w godz. 15:10 – 17:10
 • 15.11.2017r. w godz. 15:10 – 16:10
 • 29.11.2017r. w godz. 15:10 – 17:10

Jadwiga Świderska

 • 03.11.2017r. w godz. 16:00 – 18:00
 • 15.11.2017r. w godz. 12:00 – 13:00
 • 24.11.2017r. w godz. 16:00 – 18:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga

 • 08.11.2017r. w godz. 15:30 – 17:30
 • 15.11.2017r. w godz. 15:30 – 16:30
 • 20.11.2017r. w godz. 16:10 – 18:10

Posiedzenia MKRPA  odbędą się dnia 14 i 28.11.2017 r. – o godz. 16:00. Tego dnia w godzinach 16:00 – 17:30 są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrzebujących kontaktu klientów.

 

Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów
dla mieszkańców  Nowego Dworu Maz.
w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej

1. Terapeuta uzależnień - bezpłatne porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255.
2. Bezpłatne porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego  - informacja  i zapisy pod nr telefonu 22 5122-163.
3. Bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – zapisy pod nr telefonu 22 5122-163.
4. Psychoterapeuta - trening rozwiązywania konfliktów, zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego –informacja pod nr telefonu 601-203-918.
5. Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych - informacja i zapisy pod nr telefonu 22 5122163.

Kontakt

Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000,
(22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl
pracuje w następujących
godzinach:

poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00

wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 8.00 do 16.00

Zadaj pytanie burmistrzowi

Zadaj pytanie Burmistrzowi

Newsletter

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z wydarzeniami

Mapka miasta

Mapka miasta

Intranet

-
ngo
Park Trzech Kultur
Zamówienia poniżej 14 000 Euro w ramach projektu "Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej"
© 2010-2017 UM w Nowym Dworze Mazowieckim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Licznik odwiedzin: mamy już 6007503 wejść.