Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Pomoc społeczna

Pomoc społeczną na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki świadczy i koordynuje jej działania, przy współpracy organizacji pozarządowych Ośrodek Pomocy Społecznej.  Misją  jego jest  usamodzielnienie osób i rodzin znajdujących się w trudnej  sytuacji życiowej, której nie są w stanie sami  podołać.

Celem  OPS  jest:

  • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, tzn. umożliwienie im bytowania w godnych warunkach,
  • integracja ze środowiskiem,
  • zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.

Cele te realizowane są  przez udzielanie pomocy materialnej  w różnej formie oraz świadczenie pracy socjalnej. Z pomocy Ośrodka mogą korzystać osoby, które posiadają bardzo niskie dochody i jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, jak: bezrobocie, choroba, niepełnosprawność, alkoholizm, wielodzietność.
Jako instytucja realizująca politykę społeczną państwa wykonuje zadania zlecone  i własne. W związku z tym finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Z pomocy OPS korzysta 10 % mieszkańców naszego miasta, tj. 1000 rodzin, w których żyje 2 800 osób w tym 850 dzieci.

Potrzebujący korzystają z różnych form pomocy:

  • zasiłki (stałe, macierzyńskie, rodzinne, celowe)
  • bezpłatne posiłki w stołówce własnej dla dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach,
  • pomoc materialna (odzież, obuwie, opał na zimę), 
  • pomoc usługowa świadczona osobom chorym, niedołężnym i samotnym, 
  • usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim mieści się przy ul. Partyzantów 7 (tel. 22 775 27 30).

 

Spis mitingów AA

1. Poniedziałek godz. 18:00 Miłość, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 7 (Ośrodek Zdrowia) pokój 59.

2. Wtorek godz. 18:00 Modlin, Modlin Stary, Czarnieckiego 11 (przy kościele).

3. Środa godz. 18:00 Benignus, Zakroczym, ul. Koźmińskiego 36 (Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości) e-mail: grupabenignus@wp.pl

4. Czwartek godz. 18:00, Przebudzenie, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej) (MITYNG TRWA 1,5 GODZINY BEZ PRZERWY, W KAŻDE ŚWIĘTO MITYNGI NIE ODBYWAJĄ SIĘ).

5. Piątek godz. 18:00 Barka, Pomiechówek (Brody-Parcele), ul. Słoneczna 51 (Ośrodek Zdrowia).

6. Sobota godz. 16:00 Źródełko, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Warszawska 1 (parafia św. Michała, wejście do sali katechetycznej od ulicy Słowackiego).

7. Niedziela godz. 18:30 Twierdza Modlin, Modlin Twierdza, ul. Szpitalna 69 (przy kościele).

 

Infolinia AA

801 033 242

czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-22:00


www.aa.org.pl

Ponadto w naszej okolicy odbywają się również mityngi Anonimowych Narkomanów:

Grupa NArew Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 (parterowy budynek obok OPS) w każdy piątek o 18:30

adres e-mail grupanarew.ndm@gmail.com

www.anonimowinarkomani.org

 


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w październiku 2020 roku odbędą się w następujących terminach:

Grażyna Kiljan
• 08.10.2020 r. –  w godz. 10:00 – 12:00
• 12.10.2020 r. –  w godz. 11:00 – 12:00
• 20.10.2020 r. –  w godz. 10:00 – 12:00
• 29.10.2020 r. –  w godz. 11:00 – 12:00

Elżbieta Kobuszewska
• 05.10.2020 r. – w godz. 10:00 – 12:00
• 08.10.2020 r. – w godz. 15:00 – 16:00
• 23.10.2020 r. – w godz. 10:00 – 12:00
• 30.10.2020 r. – w godz. 10:00 – 11:00

Małgorzata Konieczna
• 14.10.2020 r. – w godz. 09:00 – 11:00
• 15.10.2020 r. – w godz. 15:30 – 16:30
• 16.10.2020 r. – w godz. 09:00 – 10:00
• 26.10.2020 r. – w godz. 14:00 – 16:00

Krystyna Nasiadka
• 12.10.2020 r. – w godz. 12:00 – 14:00
• 15.10.2020 r. – w godz. 12:00 – 13:00
• 21.10.2020 r. – w godz. 10:00 – 11:00
• 26.10.2020 r. – w godz. 12:00 – 14:00
                                
Agnieszka Pogorzelska    
• 05.10.2020 r. – w godz. 15:10 – 17:10
• 06.10.2020 r. –  w godz.15:10 – 16:10
• 14.10.2020 r. – w godz. 15:10 – 16:10
• 19.10.2020 r. – w godz. 15:10 – 17:10

Jadwiga Świderska
• 21.10.2020 r. – w godz. 11:00 – 13:00
• 23.10.2020 r.  – w godz.11:00 – 12:00
• 28.10.2020 r. – w godz. 11:00 – 13:00
• 30.10.2020 r.  – w godz.11:00 – 13:00
        
Jolanta Wiśniewska-Tarlaga
• 07.10.2020 r. – w godz. 15:15 – 17:15
• 12.10.2020 r. – w godz. 15:15 – 17:15
• 21.10.2020 r. – w godz. 15:15 – 16:15
• 28.10.2020 r. – w godz. 15:15 – 16:15
                             
Posiedzenia MKRPA odbędą się dnia 13 i 27.10.2020 r. –  o godz. 16:00. Tego dnia w godzinach 16:00 – 17:00 są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrzebujących kontaktu klientów.

 

Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów
dla mieszkańców  Nowego Dworu Maz.
w zakresie problemów uzależnień i przemocy domowej

1. Terapeuta uzależnień - bezpłatne porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255.
2. Bezpłatne porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego - informacja i zapisy pod nr telefonu 22 5122-163.
3. Bezpłatne porady prawne dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej – zapisy pod nr telefonu 22 5122-140.
4. Psycholog rodzinny bezpłatne porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, informacja i zapisy pod nr. tel. 795 621 255.
5. Bezpłatne warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych - informacja i zapisy pod nr telefonu 600 226 968.

 

M A Z O W I E C K A   E K O N O M I A   S P O Ł E C Z N A

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter