Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Wartość całkowita projektu: 1 150 156,15  PLN

Wysokość dofinansowania: 448 560,89  PLN

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego oraz podwyższenie stopnia ochrony przed innymi zagrożeniami naturalnymi, a także antropogenicznymi w mieście Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz
z wyposażeniem dodatkowym oraz zapór przeciwpowodziowych dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki.

Zakupiony w ramach projektu samochód posiada standardowe wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako średniego samochodu pożarniczego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyposażenie składa się z:

 • Ilość miejsc dla załogi (dokładnie) - 6 szt.
 • Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów A16/8, A16/8-2,5/40, M16/8 3)
 • Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) – 2 000 -3 000 dm3
 • Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku do pojemności zbiornika wodnego) - 10%
 • Urządzenie szybkiego natarcia,
 • Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy
 • o parametrach dostosowanych do parametrów pompy - 1 szt.
 • Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego - lm 30 000,
 • Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP – 1 szt.
 • Zaczep holowniczy do holu sztywnego – 2 szt.

Zakupiony sprzęt ratowniczo-gaśniczy niezamontowany na stałe do samochodu ratowniczo-gaśniczego to podstawowe wyposażenie według Standardu wyposażenia PSP dla samochodu OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz sprzęt specjalistyczny z zakresu:

 • ochrony przeciwpowodziowej,
 • wyposażenia specjalistycznych grup poszukiwawczo ratowniczych,
 • wyposażenia specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego,
 • ratownictwa medycznego - Zestaw PSP-R1.
 • -
 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczego.
  Średni samochód ratowniczo-gaśniczego.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Samochód ratowniczo-gaśniczy.
 • Samochód ratowniczo-gaśniczy.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter