Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

KIEROWNICTWO URZĘDU MIEJSKIEGO


Jacek Kowalski - Burmistrz Miasta

Janusz Mikuszewski - Z-ca Burmistrza Miasta

Jacek Gereluk - Sekretarz Miasta

Anna Palczowska - Skarbnik Miasta

 

 

RADA MIEJSKA

Bisialski Krzysztof – Przewodniczący Rady Miejskiej

Biliński Roman – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Nadrzycka Grażyna – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Plackowski Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 Radni

Borkowski Jacek

Brzeziński Ryszard

Brzozowska Grażyna

Ciesielski Marek

Dylewska Wioletta

Jadou Ahmed

Jeziorski Bogdan

Kowalska Agnieszka

Kubiak-Falęcka Agnieszka

Laur Włodzimierz

Miszczak Piotr

Nasiadka Krystyna

Płaneta Tomasz

Reginis Tomasz

Sosiński Tadeusz

Świder Andrzej

Ziomek Tadeusz

 

 

Komisja Rewizyjna
Brzeziński Ryszard - Przewodniczący Komisji
Dylewska Wioletta - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Płaneta Tomasz  - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Brzozowska Grażyna - członek Komisji
Laur Włodzimierz - członek Komisji
Reginis Tomasz - członek Komisji
Świder Andrzej - członek Komisji

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Ciesielski Marek - Przewodniczący Komisji
Borkowski Jacek - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Brzeziński Ryszard - członek Komisji
Kowalska Agnieszka - członek Komisji
Kubiak-Falęcka Agnieszka - członek Komisji
Plackowski Jerzy - członek Komisji

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Sosiński Tadeusz - Przewodniczący Komisji
Miszczak Piotr - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Dylewska Wioletta - członek Komisji
Nasiadka Krystyna - członek Komisji
Płaneta Tomasz - członek Komisji
Ziomek Tadeusz - członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Brzozowska Grażyna - Przewodnicząca Komisji
Reginis Tomasz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jadou Ahmed - członek Komisji
Kowalska Agnieszka - członek Komisji
Kubiak-Falęcka Agnieszka - członek Komisji
Nadrzycka Grażyna - członek Komisji

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Jadou Ahmed - Przewodniczący Komisji
Ziomek Tadeusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Borkowski Jacek - członek Komisji
Ciesielski Marek - członek Komisji
Jeziorski Bogdan - członek Komisji
Sosiński Tadeusz - członek Komisji

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Świder Andrzej - Przewodniczący Komisji
Nasiadka Krystyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Biliński Roman - członek Komisji
Jeziorski Bogdan - członek Komisji
Laur Włodzimierz - członek Komisji
Miszczak Piotr - członek Komisji

 

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej

oraz
radnych Rady Miejskiej

kadencji 2014-2018

 

Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00, w Urzędzie Miejskim w pok. 129.

Interesanci przyjmowani są bez zapisów.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nadrzycka przyjmuje w środy, w godz. 15:00 – 16:00 w Urzędzie Miejskim w pok. 129.

Interesanci przyjmowani są bez zapisów.

Dodatkowo radna pełni dyżury w 2 wtorek miesiąca w godz. 17:30- 18:30 w siedzibie PZW ul. Sukienna.

 

Dyżury radnych (dane na 31.12.2014):

 - Jacek Borkowski – 2 wtorek miesiąca, w godz. 19:00 – 20:00;

Zespół Szkół, ul. Bema 312;

- Ryszard Brzeziński – 2 środa miesiąca, w godz. 18:00 – 20:00, Zespół Szkół nr 2 ul. Długa 10;

- Grażyna Brzozowska – 1 środa miesiąca w godz. 18:30 – 20:00, Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Młodzieżowa 3;

- Wioletta Dylewska – 2 wtorek miesiąca w godz. 17:30 – 18:30, siedziba PZW, ul. Sukienna

- Ahmed Jadou, 1 środa miesiąca w godz. 17:30 – 18:30, Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego

- Bogdan Jeziorski, 3 wtorek miesiąca w godz. 18:30 – 19:30, ul. Młodzieżowa 7, V klatka;

- Anieszka Kowalska, 1 środa miesiąca, w godz. 18:00 – 19:30, Zespół Szkół, ul. Bema 312;

- Włodzimierz Laur, 1 wtorek miesiąca, w godz. 18:30 – 19:30, ul. Młodziezowa 7, V klatka.

- Krystyna Nasiadka, 1 środa miesiąca, w godz. 17:00 – 18:30, Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Chemików 1A;

- Tomasz Płaneta, 2 wtorek miesiąca, w godz. 18:00 – 20:00; Zespół Szkół, ul. Bema 312;

- Tomasz Reginis, 1 czwartek miesiąca w godz. 19:30 – 20:30, Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Młodzieżowa 3;

- Andrzej Świder, 2 wtorek miesiąca, w godz. 18:00 – 20:00, Zespół Szkół, ul. Bema 312;

- Tadeusz Ziomek, 1 wtorek miesiąca, w godz. 19:00 – 20:00, ul. Warszawska 27. 

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter