Nowy Dwór Mazowiecki

KORONAWIRUS w Nowym Dworze Mazowieckim - INFORMACJE

02.07.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 271/48, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 4/ 1, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 90/48, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba)       6/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 47/ 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 33/0


30.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 268/38, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 3/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 42/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba)       5/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 45/ 2, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 33/2 - - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 30.06.2020


28.06.2020 - SANEPID NDM:  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 276/35, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 7/ 1, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 42/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 5/1, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 43 / 2 liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 28.06.2020


27.06.2020 - SANEPID NDM:  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 298/23, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 42/1, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 4/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 41 / 0 liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 27.06.2020


26.06.2020 - SANEPID NDM:  iczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 354/35, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 6/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 41/17, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba)  4/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 41 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 26.06.2020


25.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 379/31, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba) 6/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 24/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 4/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 41 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 27/0  - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 25.06.2020


24.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 383/42, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 7/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 54/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 4/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 41 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 26/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 24.06.2020


23.06.2020 - SANEPID NDM:  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 398/42 liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 8/ 0 liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 28/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 4/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 41 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 25/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 23.06.2020


22.06.2020 - SANEPID NDM:  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 398/42, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 8/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 28/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba)       4/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 41 / 0 liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 25/0  dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 22.06.2020


20.06.2020 - SANEPID NDM:liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 415/26, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 8/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 32/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COV,ID-19/ (ostatnia doba)       3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 40 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 25/2 - - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 20. 06.2020


18.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 498/22, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 10/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 32/4, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 40 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 23/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 18.06.2020


17.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 522/67, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 10/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 39/0 liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 40 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 23/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 17.06.2020


16.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 525/39, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba) 10/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0,liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 39/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 40 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 23/1 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 16.06.2020


15.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 547/49, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 11/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 39/12, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 40 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 15.06.2020


14.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 585/50, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba):11/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 27/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba):
40/ 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/0 - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 14.06.2020


13.06.2020 - SANEPID NDM:  liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 595/102, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 11/ 2, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 27/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 3/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 40 / 2, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/0 - - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 13.06.2020


12.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 554/48, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 9/ 1, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 27/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba)       3/1, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 38 / 2, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/0   - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 12.06.2020


11.06.2020 - SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 547/108, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 8/ 1, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 16/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 2/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 36 / 1, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/0   - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 11.06.2020


10.06.2020 SANEPID NDM: liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 579/58, liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 7/ 0, liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0, liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 26/0, liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba) 2/0, liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 35 / 0, liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 4/ 0, liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 22/0 -  - dane dotyczą Powiatu Nowodworskiego, godz. 13.00, 10.06.2020

 


 

 

Zobacz wszystkie informacje

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter