Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Największym bogactwem przyrodniczo – krajobrazowym Nowego Dworu Mazowieckiego jest malownicze położenie w widłach rzeki Wisły i Narwi, co nadaje miastu niepowtarzalny klimat i urok. Tworzą go wysokie skarpy, rozlewiska, tereny wydmowe i kompleksy łąk.

Wzdłuż dolin rzek prowadzą dwa ponadregionalne korytarze ekologiczne z bogatym i specyficznym światem zwierząt, szczególnie ptaków. Najcenniejsze tereny zostały włączone do obszarów chronionego krajobrazu. Miało to na celu zachowanie dla rekreacji i turystyki dużego, mało zmienionego, interesującego przyrodniczo krajobrazu oraz stworzenie możliwości ochrony gatunkowej i szczególnie cennych przyrodniczo terenów. Również Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 23 grudnia 1998 roku uznał za rezerwat przyrody obszar wysp, piaszczystych łach oraz wód płynących rzeki Wisły. Względy krajobrazowo – przyrodnicze oraz bliskość dwóch rzek stwarzają dobre warunki do aktywnego wypoczynku i decydują o turystycznych walorach miasta.

Przedsięwzięcia proekologiczne w Nowym Dworze Mazowieckim zmierzają do eliminowania przestarzałych technologii, redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych, kompleksowej ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami ściekami komunalnymi oraz uporządkowania gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

UWAGA!

Informujemy że od 1 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Godziny pracy Urzędu w dni powszednie: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Zostały także określone godziny obsługi interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Obsługa interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9:00-16:00 
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00
[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter