Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Bezpieczeństwo w czasie ferii – konkurs Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Promowanie sposobów atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w ferie to główny cel konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Do 10 lutego br. można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii.

Ferie na Mazowszu rozpoczynają się 13 lutego. Nie wszyscy uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzą je w sposób zorganizowany. Brak opieki osób dorosłych sprzyja podejmowaniu zachowań stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, np. korzystanie z lodowisk na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dlatego Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, Komendant Stołeczny Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojewoda Mazowiecki ogłosili konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Głównymi celami konkursu są:
- inspirowanie osób i instytucji do nowatorskich działań profilaktycznych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- ograniczenie demoralizacji wśród osób małoletnich oraz promowanie zdrowego stylu życia,
- pomoc w realizacji działań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wyróżnienie inicjatyw profilaktycznych oraz - promowanie bezpieczeństwa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych z terenu Mazowsza, które będą realizować inicjatywy w terminie 13-26 lutego 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter projektu.

Kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu będą:
- innowacyjność i pomysłowość odpowiadająca oczekiwaniom odbiorców,
- uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych powiatów,
- promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, agresji i przemocy,
- przekazywanie elementów wiedzy wiktymologicznej.
- Inicjatywy konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową do 20 marca 2017 roku.

Pismo przewodnie oraz regulamin (pdf)

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter