Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zespół Szkół Nr 2

Zespół Szkół Nr 2

Adres: ul. Długa 10,  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Tel.: (22) 775-25-43

Fax: (22) 775-23-15

Internet: www.zs2.nowydwormaz.pl

e-mail: zs2@nowydwormaz.pl

Facebook

Dyrektor Szkoły: Beata Janas

Wicedyrektor: Beata Kisiel

Kierownik szkolenia praktycznego: Natasza Bętkowska-Lechoszest

W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą następujące szkoły:

TECHNIKUM

zawód technik organizacji turystyki

zawód technik ekonomista

zawód technik informatyk

zawód technik mechatronik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (LOdD)

NAUCZYCIELE:

Beata Janas - matematyka

Beata Kisiel - język polski

Natasza Bętkowska Lechoszest - przedmioty zawodowe turystyczne

Dariusz Adamowicz - fizyka

Ewa Balcerowicz - nauczyciel bibliotekarz, edukacja dla bezpieczeństwa

Michał Bałdyga - przedmioty zawodowe informatyczne

Monika Brzezińska Pająk - logopeda

Mariusz Brzęcki - przedmioty zawodowe machatroniczne i informatyczne

Anna Buszta - matematyka

Natalia Chojnacka - wychowanie fizyczne

Monika Ciecierska - pedagog, pedagog specjalny, specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

Marcin Ciesielski - wychowanie fizyczne

Emilia Dalkiewicz - Kojło - doradztwo zawodowe

Katarzyna Dobrowolska - język angielski

Anna Dyra - język polski

Anna Jakubowska - tyflopedagog

Renata Jastrzębska - przedmioty zawodowe turystyczne, wos, historia, historia i teraźniejszość

Katarzyna Kacprzak - przedmioty zawodowe turystyczne

Justyna Kowalczyk - psycholog

Elżbieta Kuczyńska - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ewelina Lipiec - zajęcia rewalidacyjne  w formie rehabilitacji ruchowej

Jacek Łukasik - wychowanie fizyczne

Ewa Malasiewicz - biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe

Urszula Mamcarz - język angielski

Maria Możdżyńska - religia rzymskokatolicka, historia, filozofia

Aneta Nowacka - język polski, język polski dla obcokrajowców

Karolina Petrykowska - język angielski

Łukasz Potoczny - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Karolina Rutkowska - język niemiecki

Teodozja Rzepiela - matematyka - nauczanie indywidualne

Maria Skoupy - specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej - nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, TUS

Monika Słomkowska - przedmioty zawodowe informatyczne

Dariusz Słomkowski - przedmioty zawodowe informatyczne

Zenon Smoliński - przedmioty zawodowe machatroniczne

Małgorzata Soczeska - przedmioty zawodowe ekonomiczne

Barbara Szymańska - geografia

Stanisława Szymańska - informatyka

Mirosława Trębacz - chemia, biologia, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

Ewa Turyna - Głowacka  - język niemiecki

Ewelina Wasiak - język angielski

Agnieszka Wojda - przedmioty zawodowe ekonomiczno-prawne

Monika Zmitrowicz - biologia

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

 • Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Burmistrza - co roku.
 • Ponad 95 % uczniów naszej szkoły uzyskuje świadectwa maturalne.
 • Wysoki wskaźnik EWD w Technikum.
 • Srebrna Tarcza dla Technikum w Zespole Szkół nr 2 w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektyw 2020. W 2018 szkoła wśród najlepszych 50 Techników na Mazowszu.
 • Certyfikat Jakości „Wiarygodna Szkoła” .
 • Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorcza”  .•    Udział w projektach unijnych: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”; „Edukacja kluczem do sukcesu”.
 • Co roku stypendia w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” , przeznaczone dla uczniów szczególnie uzdolnionych zawodowo.
 • Udział (od 2009) w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Katyń…ocalić od zapomnienia”, co roku kończącym się posadzeniem „Dębu Pamięci”.
 • Organizacja siedmiu edycji „Konkursu na esej o tolerancji i dialogu” pod patronatem Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation (2012 - I nagroda w kategorii szkół ponadgimnazjalnych; 2015 - wyróżnienie; 2019 - II i III miejsce).
 • Organizacja polsko-izraelskich spotkań młodzieży (w 2019 - siódme).
 • Liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, olimpiadach, zawodach sportowych, m.in. I miejsce w 3. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM DLA MŁODZIEŻY „KATYŃ 2022. Notacje filmowe”, zorganizowanym  przez Stowarzyszenie Parafiada pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Aktywny wolontariat.

• Pozostałe sukcesy: http://www.zs2.nowydwormaz.pl/sukcesy

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter