Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Mały grant dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy par. pw. św. Maksymiliana Kolbego

W dniu 02 stycznia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Last Minute”, złożona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. pw. św. Maksymiliana Kolbego ul. Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.
Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w Ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.
Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 11 stycznia  2018 roku.
Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Last Minute”,  złożona przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy par. pw. św. Maksymiliana Kolbego ul. Czarnieckiego 13, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki (pdf).

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter