Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Elektroniczny generator wniosków WITKAC.pl

Od 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadza się elektroniczny generator wniosków WITKAC.pl  dla wszystkich otwartych konkursów ofert oraz dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej, tzw. małe granty. 
Platforma WITKAC.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań. 
Korzystanie z platformy znacząco zmniejsza liczbę błędów formalnych i rachunkowych popełnianych przez oferentów. Znacząco przyspiesza to pracę na etapie oceny ofert, co przekłada się na możliwość szybszego kontraktowania zlecanych zadań. Wdrożenie platformy pozwala na przesyłanie informacji pomiędzy urzędem a zleceniobiorcą on-line, co przyspiesza komunikację.

Organizacja zamierzająca złożyć ofertę w ramach otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, tzw. małe granty dokonuje rejestracji profilu w generatorze ofert.

Przydatne instrukcje:

instrukcja zakładania konta - rejestracja konta/logowanie

instrukcja składania oferty - wypełnianie oferty

instrukcja składania sprawozdania 

instrukcja korzystania z serwisu  - instrukcja uniwersalna

instrukcja importowania faktur w sprawozdaniu

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: od godz. 8.00 do 16.00.

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

Wydział Spraw Obywatelskich w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje interesantów: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter