Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Zamiana opłaty za odpady od stycznia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2019 roku w nieruchomościach zamieszkałych, które będą wynosić:
• 13 zł od osoby miesięcznie – odpady segregowane,
• 20 zł od osoby miesięcznie – odpady niesegregowane
.
Po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia informujące o zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2019 roku uiszcza się zgodnie z kwotą, która będzie podana w zawiadomieniach.

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 30 dnia każdego miesiąca (w lutym do 28 dnia) na numer konta:

19 8009 1062 0016 4106 2007 0081

w wysokości ustalonej przez Państwa w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ważne

Opłatę uiszcza się bez wezwania!

Na druku wpłaty należy wskazać adres nieruchomości, nazwisko lub podmiot, którego dotyczy wpłata oraz kwotę opłaty. Dane te muszą być zgodne ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter