Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

LUTY 2021 - zmiana opłaty za odpady komunalne.

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2021 roku z obowiązkiem segregacji odpadów komunalnych we wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, która wynosi: 30,00 zł od osoby miesięcznie.
Stawka podwyższona został przyjęta w kwocie 60 zł od osoby miesięcznie – w przypadku niedopełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych w nieruchomościach zamieszkałych.

Po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia informujące o zmianie stawki.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych i są zobowiązani do wnoszenia zmienionej opłaty podanej w zawiadomieniach od lutego 2021 r.  
Nie ma konieczności składania nowej zmieniającej deklaracji, jeśli nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących, co miałoby wpływ na wysokości opłaty. Druk deklaracji obowiązujący od 2020 r. jest nadal aktualny.
Brak przekazywania frakcji papieru, tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów w pojemnikach lub workach z nieruchomości wskazuje, że właściciel niedopełniał obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Stawka podwyższona w takich przepadkach jest określana na podstawie decyzji.

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 30 dnia każdego miesiąca (w lutym do 28 dnia) na numer konta:

19 8009 1062 0016 4106 2007 0081

w wysokości ustalonej przez Państwa w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ważne

Opłatę uiszcza się bez wezwania!

Na druku wpłaty należy wskazać adres nieruchomości, nazwisko lub podmiot, którego dotyczy wpłata oraz kwotę opłaty. Dane te muszą być zgodne ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter