Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Nowy Dwór Mazowiecki wykona inwentaryzację źródeł ciepła

Już jesienią 2020 roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. W maju miasto wystąpiło z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Umowa z samorządem województwa podpisana została przez burmistrza Jacka Kowalskiego 11 sierpnia.

W chwili obecnej Urząd Miejski prowadzi postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy. Szacowany koszt inwentaryzacji to około 100 000 złotych.   Wykonawca będzie miał na realizację zadania czas do połowy listopada bieżącego roku. Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego sięgnąć może nawet 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Nowy Dwór Mazowiecki w okresie grzewczym, podobnie jak cała Polska, zmaga się z problemem słabej jakości powietrza. Jednym z najbardziej palących problemów z jakim boryka się miasto jest niska emisja. Inwentaryzacja źródeł ciepła jest niezbędna do określenia skali i natury problemu, pomoże również z wypracowaniem najbardziej efektywnych rozwiązań, ale także umożliwi kontrolę efektywności podjętych działań.

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu kołowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Problem który wyraźnie dostrzegalny jest w Nowym Dworze Mazowieckim potęgowany jest przez stosowanie w piecach paliw niskiej jakości lub wręcz palenie śmieci.

Pył zawieszony wytwarzany w pozaklasowych paleniskach jest tak lekki, że może unosić się w powietrzu. Niektóre jego cząstki są tak małe (jedna trzydziesta do jednej piątej średnicy ludzkiego włosa), że nie tylko wnikają głęboko do płuc, ale również przedostają się do krwiobiegu, podobnie jak tlen.

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego od lat pomagają mieszkańcom w pozbywaniu się najbardziej trujących pieców. W latach 2018 i 2019 miasto podpisało 126 umów na wymianę pieców węglowych na gazowe (lub opalane biomasą), przy czym wartość wsparcia finansowego dla mieszkańców sięgnęła kwoty 655 550 zł. Niezależnie od tego miasto rozbudowuje również system monitoringu jakości powietrza, tak aby mieszkańcy mieli wiedzę na temat tego jako skuteczne są nasze wspólne wysiłki.

Zdanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

  • Infografika - Logo Województwa Mazowieckiego

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter