Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • -

  Ruszył nabór wniosków do mPotęgi: czekają granty do 8 tys. zł na naukę matematyki

  2018.04.18

  Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W rozpoczętym właśnie programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Jest o co walczyć. Tylko w ubiegłorocznej edycji programu przyznano dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł.

 • -

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Inwalidy 2018”

  2018.04.11

  W dniu 06 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Światowy Dzień Inwalidy 2018”, złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Aleje Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.

 • -

  Wyniki konkursów NGO: Aktywizacja seniorów oraz prowadzenie muzeum

  2018.03.22

  ZARZĄDZENIEM NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU ogłosił wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2018 r. oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Siła w rodzinie bez uzależnień”

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Siła w rodzinie bez uzależnień”

  2018.03.22

  W dniu 16 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Siła w rodzinie bez uzależnień”,  złożona przez Fundację Wymarzona Odporność ul. Sosnowa 1/4 05-400 Otwock.
  Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową

 • -

  Wyniki konkursu NGO: Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej z programem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

  2018.03.12

  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim  w 2018

 • -

  Konkurs NGO: Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum

  2018.02.22

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu badania, upowszechniania i promocji historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 • -

  Konkurs NGO: Aktywizacja środowiska seniorów poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

  2018.02.20

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2018 r; zadanie: Aktywizacja środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć

 • -

  Wyniki konkursu NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

  2018.02.19

  Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 34/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2018 roku

 • -

  Konkurs NGO: Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej z programem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

  2018.02.13

  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2018 roku polegającego na: „Zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez prowadzenie treningów z zakresu piłki nożnej z programem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”

 • -

  Wyniki konkursu NGO: Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2018 roku.

  2018.02.08

  Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 27/2018 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2018 roku.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter