Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Rozstrzygnięcie konkursu NGO - szkolne programy profilaktyczne

  Rozstrzygnięcie konkursu NGO - szkolne programy profilaktyczne

  2017.04.18
  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem 79/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku rozstrzygnął III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku
 • Mały grant - Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2017

  Mały grant - Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2017

  2017.04.10
  W dniu 7 kwietnia 2017 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2017 – 50-lecie Oddziału PZERiI w Nowym Dworze Mazowieckim”, złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa, adres jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie: PZERiI Odział Rejonowy Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • Konkurs NGO: Profilaktyczne programy szkolne

  Konkurs NGO: Profilaktyczne programy szkolne

  2017.03.20
  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku
 • Wyniki konkursu NGO: Aktywizacja seniorów

  Wyniki konkursu NGO: Aktywizacja seniorów

  2017.02.23
  Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 49/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2017 r.
 • Konkurs ofert: Współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz ...

  Konkurs ofert: Współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz ...

  2017.02.22
  Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych oraz promowanie potencjału turystycznego Gminy
 • Bezpieczeństwo w czasie ferii – konkurs Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

  Bezpieczeństwo w czasie ferii – konkurs Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

  2017.02.02
  Promowanie sposobów atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w ferie to główny cel konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych. Do 10 lutego br. można zgłaszać inicjatywy, które będą realizowane z dziećmi podczas ferii
 • Wyniki konkursów: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych

  Wyniki konkursów: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego i realizacja środowiskowych programów profilaktycznych

  2017.02.02
  Zachęcamy do zapoznania się z ZARZĄDZENIEM NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU w sprawie: ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku oraz I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2017 roku
 • Wyniki konkursu: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki

  Wyniki konkursu: Organizacja zimowych wyjazdów z elementami profilaktyki

  2017.02.01
  Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 33/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI Z DNIA 1 LUTEGO 2017 ROKU w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2017 roku
 • Konkurs NGO: Aktywizacja środowiska seniorów

  Konkurs NGO: Aktywizacja środowiska seniorów

  2017.01.26
  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozostałej działalności w pomocy społecznej w 2017 r. polegającego na: Aktywizacji środowiska seniorów (mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego) poprzez organizowanie cyklicznych zajęć
 • Konkurs NGO: upowszechnianie sportu

  Konkurs NGO: upowszechnianie sportu

  2017.01.04
  Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2017 roku polegającego na prowadzeniu programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizację zajęć sportowych, współzawodnictwa i rywalizacji w ramach zawodów sportowych

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter