Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Gospodarka

Nowy Dwór Mazowiecki jest ważnym ośrodkiem gospodarczym województwa mazowieckiego. Prowadzi tu działalność około 3.000 krajowych podmiotów gospodarczych (część o zasięgu ogólnopolskim) oraz kilka przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Dobrze rozwinięte otoczenie biznesu tworzą wszelkie instytucje użyteczności publicznej, administracji, banki, firmy doradztwa finansowego i prawnego, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa transportowe.

W mieście istnieją atrakcyjne warunki do podejmowania działalności gospodarczej, wynikające z położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta trasy szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk, linii kolejowej, łączącej Warszawę z portami Wybrzeża, lotniska w Modlinie oraz bliskości największego ośrodka gospodarczego, jakim jest stolica kraju. Atuty miasta to także olbrzymie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji oraz wykwalifikowane zasoby ludzkie.

Władze miasta dążą do stworzenia korzystnych warunków do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych, są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, udziału w inwestycjach komunalnych. Z myślą o inwestorach prowadzone są prace zmierzające do rozwoju urządzeń i sieci infrastruktury technicznej miasta. Prowadzi się kompleksowe zbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, rozwija sieć cieplną, wodno-kanalizacyjną, porządkuje gospodarkę ściekami i odpadami komunalnymi oraz usprawnia układ komunikacyjny miasta.

Preferowane kierunki rozwoju gospodarczego i inwestowania:

  • działalność produkcyjna i usługowa nieuciążliwa dla środowiska naturalnego
  • rozwój bazy noclegowej i rekreacyjnej oraz sieci placówek gastronomicznych
  • rozwój infrastruktury związanej z obsługą mieszkańców i turystów.

Więcej informacji znajdziesz w dziale Strefa Inwestora oraz Projekty i inwestycje.

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter