Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Oferta wspierania realizacji zadania publicznego pn. Spływ kajakowy 3 Rzeki

  Oferta wspierania realizacji zadania publicznego pn. Spływ kajakowy 3 Rzeki

  2016.08.31
  26 sierpnia do Urzędu Miejskiego wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Spływa Kajakowy 3 Rzeki.
 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  2016.08.25
  Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Zgłoszenia do 30 września.
 • Konkursy NGO: nowe wzory ofert, sprawozdań i umów

  Konkursy NGO: nowe wzory ofert, sprawozdań i umów

  2016.08.22
  19 sierpnia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające nowe wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadań publicznych.
 • Jesienna Edycja Akademii Młodego Człowieka

  Jesienna Edycja Akademii Młodego Człowieka

  2016.08.16
  W dniu 12 sierpnia 2016 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oferta wspierania realizacji zadania publicznego pn. „Jesienna edycja Akademii Młodego Człowieka” w terminie 25 sierpnia – 22 listopada 2016 roku, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim „Rodzice z Klasą” z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
 • Mały grant dla PZN

  Mały grant dla PZN

  2016.07.21
  20 lipca 2016 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oferta wspierania realizacji zadania publicznego pn. Wyjazd turystyczno-integracyjny „W Krainie Jezior” w terminie 2 sierpnia – 30 września 2016 roku, złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.
 • Wyniki konkursu NGO: Szkolne programy profilaktyki klasy I-III

  Wyniki konkursu NGO: Szkolne programy profilaktyki klasy I-III

  2016.07.13
  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Zarządzeniem nr 113/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku ogłosił wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2016 roku
 • Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego

  Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego

  2016.06.22
  16 czerwca 2016r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oferta wspierania realizacji zadania publicznego pn. "Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego" złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok - Województwo Mazowieckie

  2016.06.17
  Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.
 • Konkurs NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej (klasy I-III)

  Konkurs NGO: Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej (klasy I-III)

  2016.06.15
  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2016 roku. Rodzaj zadania: „Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej”. Adresaci zadania: uczniowie szkół podstawowych klas I-III, rodzice uczniów, członkowie Rad Pedagogicznych szkół
 • Wyniki konkursu NGO: Wypoczynek lato 2016

  Wyniki konkursu NGO: Wypoczynek lato 2016

  2016.06.06
  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter