Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego

W dniu 16 czerwca 2016 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oferta wspierania realizacji zadania publicznego pn. „Bezpieczne rzeki w granicach Nowego Dworu Mazowieckiego" złożona Przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Maz. ul. Sukienna 14.

Uznając celowość realizacji zadania działając na mocy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. 2014, poz. 1118/ Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz. zamieszcza na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez w/w organizację pozarządową.
Zgodnie z art. 19a cyt. wyżej ustawy – „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o której mowa w ustępie 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące ofert”.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Maz. w terminie do dnia 29 czerwca 2016 roku.

Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

Oferta WOPR Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwo i ochrona ludności (pdf)

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter