Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Punkt Selektywnej Zbiórki

ul. Przytorowa 7

(teren Miejskiego Zakładu Oczyszczania)

godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku: 7 – 15

ostatnia sobota miesiąca: 7 - 15

tel. /22/ 775 27 12

Do Punktu Selektywnej Zbiórki można dostarczyć własnym transportem odpady komunalne zbierane w sposób selektywny takie jak:

papier i tektura
tworzywa sztuczne
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne od 1 sierpnia 2016
opakowania z drewna
metale
opakowania wielomateriałowe
opakowania ze szkła
odzież i tekstylia
zużyte opony
odpady niebezpieczne i chemikalia (lampy, żarówki, świetlówki, termometry zawierające rtęć, środki ochrony roślin i opakowania po nich, farby także tusze i tonery)
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte baterie i akumulatory
odpady zielone (drobne gałęzie, liście, trawa)
odpady wielkogabarytowe (meble, kanapy, sofy itp.)
przeterminowane leki
żużle i popioły (żużle i popioły paleniskowe z gospodarstw domowych)

W Punkcie Selektywnej Zbiórki nie będą przyjmowane:

zawierające azbest
szkło zbrojone i hartowane
zmieszane odpady komunalne
szyby i części samochodowe
materiały izolacyjne: wełna mineralna, papa, styropian (za wyjątkiem styropianu zabezpieczającego wyroby RTV, AGD, itp.)
których identyfikacja i pochodzenie jest niemożliwe

 

(szczegóły w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim)

 

Reklamacje

 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciele mogą zgłaszać ten fakt:

pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
drogą e-mailową marta.sotowicz@nowydowrmaz.pl  lub telefonicznie 22 51 22 198

Reklamacja powinna zwierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenia przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający reklamację określił inny sposób w jaki ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.

 

Punkty odbioru leków przeterminowanych od mieszkańców

 

Apteka, ul. Warszawska 15, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Nawrot – Figlarek Halina Apteka, ul. T. Kościuszki 5, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Cefram – Warszawa, ul. Boh. Modlina 30, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Dbam o zdrowie , ul. Morawicza 2a, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Zdrowie, ul. Woj. Polskiego 35, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Apteka, ul. Gen. Berlinga 21, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Alma Sp.j., ul. Okulickiego 5, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Apteka Melisa, ul. 29 Listopada 15, 05-160 Nowy Dwór Maz.
Apteka, ul. Czarnieckiego 4, 05-102 Nowy Dwór Maz.
Apteka Przyjazna, ul. Woj. Polskiego 20, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Apteka, ul. Harcerska 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Bliska Życiu s.j.; ul. Targowa 8; 05-100 Nowy Dwór Maz.
Apteka Syrenka; ul. Mazowiecka 11; 05-100 Nowy Dwór Maz.

 

Punkty odbioru baterii i akumulatorów małogabarytowych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki; ul. Przytorowa 7 (na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania)

Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza,ul. Bema 213, 05-160 Nowy Dwór Maz.
Zespół Szkół nr 3, ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Maz.
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Chemików 1A, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.
Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3, 05-101 Nowy Dwór Maz.
Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Kopernika 82, 05-102 Nowy Dwór Maz.

 

W powyżej wymienionych punktach można również oddać: korki plastikowe, płyty CD oraz ich opakowania.

 

Pojemniki na odzież używaną.

 

Pojemniki na odzież używaną Polskiego Czerwonego Krzyża są ustawione w dwóch lokalizacjach:

Miejski Zakład Oczyszczania ul. Przytorowa 7 – na terenie zakładu,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 – na placu przed ośrodkiem.

Zachęcamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do korzystania z pojemników. Można do nich wrzucać odzież, pościel, buty, pluszaki, itp. W ten sposób wspieramy organizację, która od lat pomaga najbiedniejszym.

 

Informujemy, że pojemniki na odzież używaną znajdują się również na terenach SMLW „Dążność”.

 

 

Ponadto informujemy, że odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie są objęte Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi zorganizowanym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki a pozbywanie się ich odbywa się na koszt właściciela, za pośrednictwem firm odbierających odpady działających na terenie gminy.

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter