Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Oferta - małe granty

Informujemy, że w dniu 22 marca 2013 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3. Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn zm.) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu ofertę realizacji zadania publicznego złożono przez w/w organizację pozarządową. Zgodnie z art. 19a ust 4 w/w Ustawy „każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty”. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. ul. Zakroczymska 30 w terminie do dnia 20 kwietnia 2013 roku. Po rozpatrzeniu uwag zostanie podjęta decyzja w sprawie podpisania umowy na realizację zadania publicznego. Ofertę, znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "małe granty".

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy]

Newsletter