Nowy Dwór Mazowiecki

Treść strony

Rewitalizacja parku miejskiego

Działania realizowane w ramach projektu zakładają rewitalizację parku, która przywróci świetność i dawny urok założenia historycznego opartego na osi neoklasycystycznego kościoła. Zarówno park, jak i kościół wpisane są do rejestru zabytków jako dobro kultury narodowej. Park to obszar zajmujący ponad 2 ha powierzchni, usytuowany w samym centrum Nowego Dworu Teren parku w naturalny sposób ograniczają ulice: od południa Warszawska, od zachodu Kościuszki, od wschodu Wybickiego oraz od północy Sukienna. Przez park(w kierunku wschód – zachód) przebiega także mało uczęszczana ulica Lotników, wykorzystywana w bardzo ograniczony sposób. Projekt budowlany zakłada podział terenu parku jednoznacznie na dwie części: ”część historyczną” – nawiązującą do stylu architektonicznego neoklasycystycznego budynku kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła,  wzniesionego w 1792r, wg projektu Józefa Wybickiego, a ufundowanego przez księcia Józefa Poniatowskiego. Część historyczna znajduje się w kwartale między ulicami: Warszawską,Kościuszki, Wybickiego i Lotników. Budynek kościoła znajduje się po drugiej stronie ulicy Warszawskiej, na osobnych działkach, będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej. Druga część parku, została nazwana „częścią nowoczesną” będzie miejscem w którym znajdzie się scena, amfiteatralna widownia oraz plac będący zegarem słonecznym z fontanną. Część ta znajduje się w kwartale pomiędzy ulicami: Sukienną, Kościuszki, Wybickiego i Lotników. Głównym założeniem ideowym przyjętych rozwiązań architektonicznych, zgodnym z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ogólnie przyjętymi standardami wśród architektów krajobrazu zajmujących się konserwacją obiektów tego typu, jest podkreślenie osiowości, historycznego charakteru istniejącej części parku nawiązującej do neoklasycystycznego kościoła oraz powiązanie tego obszaru z nowoczesną częścią znajdującą się na zamknięciu układu. Istniejący rysunek ścieżek wskazuje na charakterystyczny dla neoklasycyzmu regularny, symetryczny układ parkowy. Stąd też zdecydowano się na przywrócenie czytelności tych rozwiązań, poprzez wprowadzenie uregulowania istniejących i uzupełnienie nowych traktów pieszych oraz w części zewnętrznej parku pieszo – rowerowych. Osiowość zabytkowego założenia podkreślą dominanty w postaci: placyków znajdujących się na głównym ciągu pieszym oraz zamknięcie osi, jakim będzie zdecydowany akcent – fontanna (w „części nowoczesnej”).

Założenie osiowe tworzą: Trzy płaszczyzny placów w „części historycznej” i duży plac w „części nowoczesnej” w kształcie zegara słonecznego, składający się ze sceny, amfiteatralnej widowni i fontanny.  Wokół nowej sceny ze wszystkich stron zaprojektowano schodkowe zejścia, które w czasie gdy nie będą odbywać się koncerty będą stanowiły bezpieczne siedziska umożliwiające odpoczynek, którego atrakcyjnym elementem będzie widok na fontannę. Widownia usytuowana będzie amfiteatralnie w niewielkim zagłębieniu terenu – niecce. Będzie miała formę placu w kształcie zegara słonecznego, na którym znajdzie się fontanna z wysoką lampą w centrum układu-będącą „wskazówką zegara”. Dzięki zagłębieniu placu, po obwodzie uzyskamy dwa owalne układy siedzisk. W zachodniej części parku znajdzie się teren ok. 1000m kw. przeznaczony na plac zabaw. Dobrane urządzenia będą przeznaczone dla dwu grup wiekowych od 2 do 6 lat i od 6 do 12 lat . Całość urządzeń zabawowych  rozmieszczona będzie na kolorowej nawierzchni amortyzującej upadek z wysokości 3 metrów i ogrodzona specjalnym estetycznym i bezpiecznym ogrodzeniem nie pozwalającym wejść zwierzętom na teren placu. Dodatkowo również teren będzie izolowany od ulicy zimozielonym żywopłotem. W części północnej parku gdzie zieleni jest mało będą wprowadzone nasadzenia drzew i krzewów w formie edukacyjnej ścieżki uczącej o drzewach i krzewach, które mogą rosnąć w naszym klimacie, a pochodzących z różnych stron świata, np. klony japońskie, tulipanowiec amerykański, brzozy o pomarańczowej korze, glediczia, ambrowiec amerykański, dąb błotny – z tabliczkami informującymi o danym gatunku. Renowacji zostanie także poddana nawierzchnia trawnika parku. Będzie ona nową nawierzchnią trawiastą z mieszanki cienioznośnej, z której wyrasta trawnik dekoracyjny nawet pod koroną drzew. Dodatkowo projektodawca przewidział także zlokalizowanie w pobliżu istniejąca stacji trafo automatycznej toalety publicznej, która wspólnie ze stacją trafo zostanie obsadzona zimozielonymi pnączami, tak by docelowo budynki te zostały całkowicie otoczone zielenią. Projekt przewiduje także wymianę istniejących ławek na stylizowane żeliwno – drewniane, posadowienie stylizowanych energooszczędnych lamp żeliwnych, zaopatrzenie głównych placyków parku w estetyczne stojaki rowerowe, oraz wytyczenie bezpiecznych ścieżek dla rowerów. Projekt zakłada także wymianę chodników wokół parku, wydzielenie od strony ul. Kościuszki miejsc postojowych, wymianę ławek w zatoczkach od strony ul. Kościuszki na stylizowane ławki żeliwne. Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia beneficjenta jest ulokowanie w nowoczesnej części parku bezpłatnego punktu dostępu do Internetu – tzw. hot spotu oraz dwóch infomatów. 
 • -

 

dla rozwoju Mazowsza
 
 
Tytuł projektu: "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego"
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Wartość projektu: 7 763 099,54 zł
Wartość dofinansowania: 5 720 053,71 zł
 
Partnerzy projektu:
• Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec w Nowym Dworze Mazowieckim,
• Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Maz.,
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Park Miejski im. Józefa Wybickiego - koncert Wszystkim matkom świata

Park Miejski im. Józefa Wybickiego - koncert Wszystkim matkom świata

Biesiada Rozśpiewanych Narodów

Plakat z zaproszeniem na Biesiadę

Relacja z Biesiady

« wstecz

Kontakt

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-222
Fax (22) 51-22-101
sekretariat@nowydwormaz.pl

Pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek:
od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek:
od godz. 8.00 do 16.00

[obiekt mapy] Lokalizacja Nowego Dworu Mazowieckiego na mapie

Newsletter